66 views

Druga faza wojny z ludzkością – masowy cyberatak, który wywoła światowy kryzys ekonomiczny. Podobnie, jak w przypadku pandemii, zrobiono już symulację ataku, o czym poinformował Klaus Schwab ze Światowego Forum Ekonomicznego (ten od Wielkiego Resetu). Przypomnę, że według filmu „Szach-mat dla ludzkości” z 2012 r., plan elit na depopulację i niewolniczy technototalitaryzm jest następujący: najpierw pandemia i światowy kryzys ekonomiczny, potem wojny lokalne, a na koniec III wojna światowa z użyciem broni nuklearnej, po czym przedstawią „plan dla ludzkości nie do odrzucenia”, czyli umorzenie długów w zamian za ustanowienie rządu światowego (niewybieranych banksterów i szefów korporacji, oraz kukiełki polityczne w ich rękach), likwidację drobnego biznesu, coroczne szczepienia, dochód bezwarunkowy, utratę własności prywatnej (zwłaszcza nieruchomości), wypożyczanie dóbr materialnych i totalną inwigilację. Będzie tylko rasa panów (np. bankierów) i niewolników (zwykłych ludzi uzależnionych od dochodu bezwarunkowego). https://wolnemedia.net/druga-faza-wojny-z-ludzkoscia-masowy-cyberatak/

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from WolneMedia

Amerykańskie środowisko wywiadowcze nie mogło dojść do ostatecznego wniosku, czy pojawienie się nowego typu koronawirusa było wynikiem kontaktu człowieka z zakażonym zwierzęciem, czy możliwego wypadku w jednym z laboratoriów naukowych – powiedział w środę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W ocenie Pekinu jest to kampania oszczerstw i zrzucania winy, a także odrodzenie teorii spiskowej o „wycieku laboratoryjnym”. https://wolnemedia.net/biden-chce-wyjasnic-pochodzenie-koronawirusa/

56 views · May 27th

Dzien­ni­karz śled­czy James O’Ke­efe z Pro­ject Veri­tas opu­bli­ko­wał w ponie­dzia­łek film przed­sta­wia­ją­cy wypo­wie­dzi dwóch eks­per­tów Face­bo­oka, któ­rzy opo­wia­da­ją o tym jak kon­cern ten pota­jem­nie cen­zu­ru­je — na ska­lę glo­bal­ną — oba­wy doty­czą­ce szcze­pion­ki COVID by niwe­lo­wać ewen­tu­al­ne waha­nia co do przy­ję­cia tych preparatów. https://wolnemedia.net/algorytmy-facebooka-kontroluja-narracje-szczepionkowa/

59 views · May 27th

More from WolneMedia

Amerykańskie środowisko wywiadowcze nie mogło dojść do ostatecznego wniosku, czy pojawienie się nowego typu koronawirusa było wynikiem kontaktu człowieka z zakażonym zwierzęciem, czy możliwego wypadku w jednym z laboratoriów naukowych – powiedział w środę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W ocenie Pekinu jest to kampania oszczerstw i zrzucania winy, a także odrodzenie teorii spiskowej o „wycieku laboratoryjnym”. https://wolnemedia.net/biden-chce-wyjasnic-pochodzenie-koronawirusa/

56 views · May 27th

Dzien­ni­karz śled­czy James O’Ke­efe z Pro­ject Veri­tas opu­bli­ko­wał w ponie­dzia­łek film przed­sta­wia­ją­cy wypo­wie­dzi dwóch eks­per­tów Face­bo­oka, któ­rzy opo­wia­da­ją o tym jak kon­cern ten pota­jem­nie cen­zu­ru­je — na ska­lę glo­bal­ną — oba­wy doty­czą­ce szcze­pion­ki COVID by niwe­lo­wać ewen­tu­al­ne waha­nia co do przy­ję­cia tych preparatów. https://wolnemedia.net/algorytmy-facebooka-kontroluja-narracje-szczepionkowa/

59 views · May 27th