หลับหูหลับตาอวยรัฐบาลเข้าไป มันยังไม่รู้ตัวอีก พสกนิกรหน้าโง่ ข้าพเจ้านี้หัวเราะจนเหงือกบาน สายกู่เจิงขาดคามือ 😂 👸🏻 กรมพระพิสตาชิโอ้สวางควัฒนฯ

7Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

สิ่งหนึ่งที่พวกท่านอาจจะยังไม่เคยทราบ เกี่ยวกับปี 53 เมื่อครั้งที่มีพวกเผาบ้านเผาเมือง พะบ๋านเด็จพะเช่าหยัว พ่อของข้าพเจ้านั้น, ทรงเจ็บปวดรวดร้าวพระราชหฤทัยเพียงใด? คืนวันนั้น ทันทีที่หัวกระสุนของทหารเจาะตีคว้านจนกระโหลกของคุณ วสันต์ ภู่ทอง ระเบิดแหลกยับ ข้าพเจ้าเห็นพะเช่าหยัวทรงนั่งทอดพระเนตรแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนอยู่เงียบๆ พระเนตรของท่านรื้นน้ำตา ทรงถอนพระทัยแล้วนั่งก้มพระพักตร์นิ่งอย่างโศกสลด โทมนัสเหลือที่จะกล่าว ท่านทรงหันพระพักตร์มาทางข้าพเจ้า ทรงพึมพำตัดพ้อเบาๆ น้ำพระสุรเสียงเหมือนสะอื้นไห้ - “เราไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือ?” นี่คือเรื่องจริงที่ข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ท่านฟัง. 👸🏻 กรมพระพิสตาชิโอ้สวางควัฒนฯ

88 views · May 27th

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

สิ่งหนึ่งที่พวกท่านอาจจะยังไม่เคยทราบ เกี่ยวกับปี 53 เมื่อครั้งที่มีพวกเผาบ้านเผาเมือง พะบ๋านเด็จพะเช่าหยัว พ่อของข้าพเจ้านั้น, ทรงเจ็บปวดรวดร้าวพระราชหฤทัยเพียงใด? คืนวันนั้น ทันทีที่หัวกระสุนของทหารเจาะตีคว้านจนกระโหลกของคุณ วสันต์ ภู่ทอง ระเบิดแหลกยับ ข้าพเจ้าเห็นพะเช่าหยัวทรงนั่งทอดพระเนตรแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนอยู่เงียบๆ พระเนตรของท่านรื้นน้ำตา ทรงถอนพระทัยแล้วนั่งก้มพระพักตร์นิ่งอย่างโศกสลด โทมนัสเหลือที่จะกล่าว ท่านทรงหันพระพักตร์มาทางข้าพเจ้า ทรงพึมพำตัดพ้อเบาๆ น้ำพระสุรเสียงเหมือนสะอื้นไห้ - “เราไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือ?” นี่คือเรื่องจริงที่ข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ท่านฟัง. 👸🏻 กรมพระพิสตาชิโอ้สวางควัฒนฯ

88 views · May 27th