กระแสยี้คนเอเชีย ก็น่าจะพอๆกับกระแสยี้แรงงานต่างชาติในบ้านเราตอนนี้นั่นแหละ มองว่าเขาเป็นพาหนะนำโรค เราไม่ได้สูงส่งกว่าใครเลย มนุษย์ทุกที่เหมือนกันหมด
7Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moredrama

28 views · May 27th

More from Moredrama

28 views · May 27th