ดูเหมือนหมอหลายๆคน โดยเฉพาะ(หมอที่สนับสนุนรัฐบาล)ไม่ฉลาดพอที่จะทำความเข้าใจว่า โควิดไม่ใช่แค่ปัญหาทางสาธารณสุข โควิดเป็นปัญหาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจด้วย ไม่ใช่แค่สาธารณสุขเท่านั้น เราเห็นการทุจริตคอรัปชั่น เราเห็นการบริหารที่ด้อยประสิทธิภาพและไร้เหตุไร้ผล เราเห็นคนรวยจองห้องในโรงพยาบาลและคนจนถูกทิ้งให้ตายที่บ้าน เราเห็นดาราแพร่โควิดโดยไม่มีความผิดแต่เด็กแว้นหลายพันคนถูกจับโดยไม่แพร่โรคระบาดเลยสักคน เราเห็นอาชญากรรมมากขึ้น เราเห็นคนตกงานและคนฆ่าตัวตายมากขึ้น ฯลฯ นี่ไม่ใช่ปัญหาทางสาธารณาสุขเลย และปัญหาที่ตามมาคือ วัคซีนซิโนแวคแก้ปัญหาทางสาธารณสุขได้เท่านั้น คือกันไม่ให้คนตายเท่านั้น แต่ซิโนแวคแก้ปัญหาในด้านอื่นไม่ได้ สังคมไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะโควิด สังคมไทยตกต่ำมาถึงจุดนี้เพราะทั้งไวรัส ทั้งรัฐบาล ทั้งการเมือง ทั้งการทุจริต ทั้งรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หลังจากนี้ เราคงไม่ได้ยินคนพูดว่า คนฉลาดควรเป็นหมอ เพราะหมอดูไม่ฉลาดอย่างที่หลายคนคาดหวัง #covid
12Upvotes
9Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Hi_Im_Anon

More from Hi_Im_Anon