ไอ่ตูบกำลังจะโดนเจ้านายหักหลัง โยนบาปให้รับผิดเรื่อง #วัคซีน ไปคนเดียว สไตล์เดิมๆ ของคนครอบครัวนี้ ลอยตัวตลอด ขี้ข้ารับไป สมน้ำหน้า ไม่สงสาร เพราะมันไม่เคยเห็นหัวประชาชน #วัคซีนทิพย์ #วัคซีนทางเลือก
4Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

ตระกูล #ซีพี ผู้ปลุกปั้น #วัคซีนซิโนแวค ในเมืองจีน เซี่ยเจิ้งหมิน มีลูกชายชื่อ เซี่ยปิ่ง สร้างอาณาจักรเจิ้งต้า สายธุรกิจยา ต้นกำเนิดซีพีฟาร์มในจีน เซี่ยกั๋วหมิน หรือ ธนินท์ เจียรวนนท์ สร้างอาณาจักรเจิ้งต้า สายธุรกิจเกษตร ต้นกำเนิดซีพีในไทย https://www.prachachat.net/general/news-594606 #วัคซีนโควิด19
42 views ·

More from หยุดงมงาย

ตระกูล #ซีพี ผู้ปลุกปั้น #วัคซีนซิโนแวค ในเมืองจีน เซี่ยเจิ้งหมิน มีลูกชายชื่อ เซี่ยปิ่ง สร้างอาณาจักรเจิ้งต้า สายธุรกิจยา ต้นกำเนิดซีพีฟาร์มในจีน เซี่ยกั๋วหมิน หรือ ธนินท์ เจียรวนนท์ สร้างอาณาจักรเจิ้งต้า สายธุรกิจเกษตร ต้นกำเนิดซีพีในไทย https://www.prachachat.net/general/news-594606 #วัคซีนโควิด19
42 views ·