น่าจะไม่จ่ายส่วนต่าง😂😂😂 ตายไปขอให้เป็นเปรต
ต้นทางไม่ขาย หรือเค้าไม่จ่ายส่วนต่าง?
4Upvotes
1Remind

More from 👻ซายัง👻โดนแบน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ยืนยัน ไทยพร้อมซื้อวัคซีน ‘โมเดอร์นา-จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน' แต่ต้นทางไม่ขายให้ เผย เตรียมศึกษาการฉีดวัคซีนไขว้ชนิด วันที่ 25 พ.ค. 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยในการเสวนาวิชาการ เรื่อง ‘ทางรอดของคนไทย ด้วยวัคซีนป้องกันโควิด-19’ ผ่านเฟซบุ๊กสถานีวิทยุ มก. ถึงประสิทธิภาพชนิดของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า วัคซีนแต่ละชนิดเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะการทดลองทำคนละสถานที่ ความชุกประชากรความเสี่ยงไม่เหมือนกัน และทั้งหมดยังไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% เพียงแต่ป้องกันได้บ้าง สำคัญคือ ป้องกันความรุนแรงของโรค ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้ มีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่หลบหลีกต่อวัคซีน ทำให้แอนติบอดี้จับไม่ได้ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพลดลงในทุกวัคซีน ศ.นพ.ยง กล่าวว่า หากถามว่า วัคซีนฉีดครบแล้ว ต้องฉีดซ้ำหรือไม่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างศึกษาระหว่างหลัง 6 เดือน ถึง 1 ปี ส่วนคนท้องฉีดได้หรือไม่นั้น เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 มีการหารือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้สตรีตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที้สีแดง ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ให้รับการฉีดวัคซีน เพราะมีข้อมูลถึงหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิด-19 ทำให้มีอาการรุนแรง

21 views ·

More from 👻ซายัง👻โดนแบน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ยืนยัน ไทยพร้อมซื้อวัคซีน ‘โมเดอร์นา-จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน' แต่ต้นทางไม่ขายให้ เผย เตรียมศึกษาการฉีดวัคซีนไขว้ชนิด วันที่ 25 พ.ค. 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยในการเสวนาวิชาการ เรื่อง ‘ทางรอดของคนไทย ด้วยวัคซีนป้องกันโควิด-19’ ผ่านเฟซบุ๊กสถานีวิทยุ มก. ถึงประสิทธิภาพชนิดของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า วัคซีนแต่ละชนิดเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะการทดลองทำคนละสถานที่ ความชุกประชากรความเสี่ยงไม่เหมือนกัน และทั้งหมดยังไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% เพียงแต่ป้องกันได้บ้าง สำคัญคือ ป้องกันความรุนแรงของโรค ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้ มีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่หลบหลีกต่อวัคซีน ทำให้แอนติบอดี้จับไม่ได้ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพลดลงในทุกวัคซีน ศ.นพ.ยง กล่าวว่า หากถามว่า วัคซีนฉีดครบแล้ว ต้องฉีดซ้ำหรือไม่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างศึกษาระหว่างหลัง 6 เดือน ถึง 1 ปี ส่วนคนท้องฉีดได้หรือไม่นั้น เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 มีการหารือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้สตรีตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที้สีแดง ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ให้รับการฉีดวัคซีน เพราะมีข้อมูลถึงหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิด-19 ทำให้มีอาการรุนแรง

21 views ·
close
Minds LIVE EVENT in NYC on June 25.  Tickets on sale now!