MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Có những buổi chiều thơ mộng như thế đấy 😁. Cho xe lướt nhẹ trên đường và ngắm hoàng hôn trôi vào đêm.

127Upvotes
27Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from hoangloc3737

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

có lẻ đây là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi , chờ hết covid 19 😤

92 views ·

More from hoangloc3737

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

có lẻ đây là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi , chờ hết covid 19 😤

92 views ·