Bản thân mình chắc gì trong sạch Sao buông lời bình phẩm người ta Chuyện trong nhà chắc gì đã tỏ Sao ngoài ngõ như đã tận tường Lỡ mai vương phải thị phi Trút lòng bày giải ai thời lắng nghe! #myphoto #AnnieNg

24Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from AnnieNg

Khi bị trầm cảm, stress, tăng động.... hoặc khó thở do không khí quá bức bối, phòng ẩm thấp hôi hám..... bạn thử đốt 1 viên trầm đi. Mình có nhiều trải nghiệm tốt với trầm hơn 10 năm rồi và không bao giờ đụng đến các mùi hương hoá chất như nước hoa. Nếu nhà nhiều muỗi kiến cũng nên đốt trầm đó.

76 views ·

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi Cho hương thêm ngát, đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người. ( Tôn Nữ Hỷ Khương ) Photo by me #myphoto #AnnieNg

96 views ·

More from AnnieNg

Khi bị trầm cảm, stress, tăng động.... hoặc khó thở do không khí quá bức bối, phòng ẩm thấp hôi hám..... bạn thử đốt 1 viên trầm đi. Mình có nhiều trải nghiệm tốt với trầm hơn 10 năm rồi và không bao giờ đụng đến các mùi hương hoá chất như nước hoa. Nếu nhà nhiều muỗi kiến cũng nên đốt trầm đó.

76 views ·

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi Cho hương thêm ngát, đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người. ( Tôn Nữ Hỷ Khương ) Photo by me #myphoto #AnnieNg

96 views ·