More from wkrw

Krótkie przeliczenie. W Polsce na jedną osobę emitujemy 9,08 tony CO2. W Niemczech 9,12 tony. Teraz można przyjąć iż jeden hektar starego lasu pochłania 30 ton CO2. W Polsce mamy 0,24 h lasu na człowieka a Niemczech 0,14h. W Polsce na jednego człowieka las pochłania 7,2 tony Co2 a w Niemczech 4,2 tony. Tak więc w Polsce 9,08 wytworzonego Co2 minus 7,2 tony pochłoniętej daje na człowieka 1,88 tony CO2 rocznie. W Niemczech 9,12-4,2= 4,92 tony Co2 na głowę. Tylko u nas rypie sie elektrownie bo TSUE sobie coś ubzdurał. Niech trybunał nakaże zasadzić Niemcom i Holendrom las na 30% powierzchni kraju. Najlepiej od jutra. Leszek Kwiatkowski

14 views ·
17 views ·
16 views ·

More from wkrw

Krótkie przeliczenie. W Polsce na jedną osobę emitujemy 9,08 tony CO2. W Niemczech 9,12 tony. Teraz można przyjąć iż jeden hektar starego lasu pochłania 30 ton CO2. W Polsce mamy 0,24 h lasu na człowieka a Niemczech 0,14h. W Polsce na jednego człowieka las pochłania 7,2 tony Co2 a w Niemczech 4,2 tony. Tak więc w Polsce 9,08 wytworzonego Co2 minus 7,2 tony pochłoniętej daje na człowieka 1,88 tony CO2 rocznie. W Niemczech 9,12-4,2= 4,92 tony Co2 na głowę. Tylko u nas rypie sie elektrownie bo TSUE sobie coś ubzdurał. Niech trybunał nakaże zasadzić Niemcom i Holendrom las na 30% powierzchni kraju. Najlepiej od jutra. Leszek Kwiatkowski

14 views ·
17 views ·
16 views ·