ในสังคมไทยมันจะมีสักกี่คนที่ให้เกียรติคนอื่นโดยไม่ได้มองระดับการศึกษาและตำแหน่งของตัวบุคคล
10Upvotes
5Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

50 views ·

เลือกมาสักคน

17 views ·
81 views ·

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

50 views ·

เลือกมาสักคน

17 views ·
81 views ·