ความประมาทคือความดอย มั่นใจมากก็ไม่ดี ต้องเช็คข้อมูลตลอด ตอนแรกว่าจะขายทำกำไร แต่อดทนถือไปก่อน

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble