“...เราก็รู้ เราต้องเหนื่อยสักเพียงไหน ต้องลำบากใจกาย ไม่เคยสิ้น เพราะเรารู้ พ่อคือ ภาระแห่งแผ่นดิน ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป หากจะหาของขวัญ ให้พ่อสักกล่อง เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม บวกเป็นขี้ก้อนเเดียว เขวี้ยงพ่อให้ขิตไป ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา...”

12Upvotes

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!