สงสัยแม่งจะไม่ออกง่ายๆจะตายคาตำแหน่งว่างั้น อยากให้โดรนลอคเป้าแล้วทิ้งบอมม์ชิบหาย ตายซะให้จบๆกันไป
7Upvotes
1Remind
close
Speak freely and earn crypto.