มีประกันชีวิตเยอะแล้ว ไม่ได้หมายความว่า เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะมีสิทธิ์เบิกค่ารักษา

3Upvotes

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

จะซื้อเจ้าไหนก็ได้ แต่ขอให้ซื้อได้ ด้วยความหวังดี

66 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ขอบคุณครับน้องเพลง

29 views ·

UnitLinked แบบประกันที่ใหม่และยืดหยุ่นที่สุด

1 views ·

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

จะซื้อเจ้าไหนก็ได้ แต่ขอให้ซื้อได้ ด้วยความหวังดี

66 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ขอบคุณครับน้องเพลง

29 views ·

UnitLinked แบบประกันที่ใหม่และยืดหยุ่นที่สุด

1 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!