MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Những ngày hè này mà được tản bộ dưới hàng cây này cùng người bạn thân thương chắc sẽ rất tuyệt. #trees #road

10Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from hoangloc3737

Cảnh rừng mùa thu thật tuyệt. Nắng chiếu xiên qua lá tạo ra các tia rất đẹp #autumn #forests

46 views ·

More from hoangloc3737

Cảnh rừng mùa thu thật tuyệt. Nắng chiếu xiên qua lá tạo ra các tia rất đẹp #autumn #forests

46 views ·