Khi bị trầm cảm, stress, tăng động.... hoặc khó thở do không khí quá bức bối, phòng ẩm thấp hôi hám..... bạn thử đốt 1 viên trầm đi. Mình có nhiều trải nghiệm tốt với trầm hơn 10 năm rồi và không bao giờ đụng đến các mùi hương hoá chất như nước hoa. Nếu nhà nhiều muỗi kiến cũng nên đốt trầm đó.

4Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from AnnieNg

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi Cho hương thêm ngát, đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người. ( Tôn Nữ Hỷ Khương ) Photo by me #myphoto #AnnieNg

96 views ·

Hạ vàng.... #myphoto #AnnieNg

75 views ·

Người đến với bạn vì tiền, hết tiền sẽ rời đi. Người đến với bạn vì danh, hết danh liền biến mất. Người đến với bạn vì sắc, sắc tàn phai liền chạy theo kẻ khác. Vậy đấy, chúng ta cứ nghĩ có tiền tài, có danh vọng, có sắc đẹp là có tất cả. Nhưng những thứ đó bạc bẽo vô thường, nay còn mai mất. Cuộc đời vì vậy, mà cười hả hê thì ít, nước mắt lặn sâu chảy thành biển khổ trầm luân thì nhiều. Khi nhận ra lòng người, bạn cũng đừng vội buồn khổ. Coi như cơ duyên giúp ta lĩnh ngộ. Thấu hiểu thêm về nhân sinh và về chính mình. Khi bạn có đức hạnh, người đức hạnh sẽ gặp. Khi bạn có lòng từ bi, người từ bi sẽ nhận ra bạn. Khi bạn có chân thành, người chân thành sẽ cảm nhận được và ở lại. Những người bạn lành như vậy, mới giúp ta thêm tiến bộ. Cuộc sống với những người an lành như vậy, mới có thể bớt đi rất nhiều, những trầm luân của một kiếp làm người. #byphone #myphoto #AnnieNg

74 views ·

More from AnnieNg

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi Cho hương thêm ngát, đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người. ( Tôn Nữ Hỷ Khương ) Photo by me #myphoto #AnnieNg

96 views ·

Hạ vàng.... #myphoto #AnnieNg

75 views ·

Người đến với bạn vì tiền, hết tiền sẽ rời đi. Người đến với bạn vì danh, hết danh liền biến mất. Người đến với bạn vì sắc, sắc tàn phai liền chạy theo kẻ khác. Vậy đấy, chúng ta cứ nghĩ có tiền tài, có danh vọng, có sắc đẹp là có tất cả. Nhưng những thứ đó bạc bẽo vô thường, nay còn mai mất. Cuộc đời vì vậy, mà cười hả hê thì ít, nước mắt lặn sâu chảy thành biển khổ trầm luân thì nhiều. Khi nhận ra lòng người, bạn cũng đừng vội buồn khổ. Coi như cơ duyên giúp ta lĩnh ngộ. Thấu hiểu thêm về nhân sinh và về chính mình. Khi bạn có đức hạnh, người đức hạnh sẽ gặp. Khi bạn có lòng từ bi, người từ bi sẽ nhận ra bạn. Khi bạn có chân thành, người chân thành sẽ cảm nhận được và ở lại. Những người bạn lành như vậy, mới giúp ta thêm tiến bộ. Cuộc sống với những người an lành như vậy, mới có thể bớt đi rất nhiều, những trầm luân của một kiếp làm người. #byphone #myphoto #AnnieNg

74 views ·