จะซื้อเจ้าไหนก็ได้ แต่ขอให้ซื้อได้ ด้วยความหวังดี

10Upvotes

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ขอบคุณครับน้องเพลง

29 views ·

UnitLinked แบบประกันที่ใหม่และยืดหยุ่นที่สุด

1 views ·

Waiting Period ระยะเวลารอคอยในประกันสุขภาพ

1 views ·

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ขอบคุณครับน้องเพลง

29 views ·

UnitLinked แบบประกันที่ใหม่และยืดหยุ่นที่สุด

1 views ·

Waiting Period ระยะเวลารอคอยในประกันสุขภาพ

1 views ·