กว่าจะได้ฉีด โมเดอร์นาคงมาทันพอดี กำแท้ ทำไมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก สงสัยเหมือนของไม่มี พอดีติดกันทั่วประเทศ #MindsTH

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

ซิโนแวค กันตาย ซิโนแวค ไม่กันติด #MindsTH

52 views ·

บางทีคำว่าด้อยโอกาส กับไม่ใช่เรื่องของตัว มันก็แค่เส้นบางๆนะ #mindsTH

14 views ·

ไหว้ปฏิทินเหรอ #mindsTH

14 views ·

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

ซิโนแวค กันตาย ซิโนแวค ไม่กันติด #MindsTH

52 views ·

บางทีคำว่าด้อยโอกาส กับไม่ใช่เรื่องของตัว มันก็แค่เส้นบางๆนะ #mindsTH

14 views ·

ไหว้ปฏิทินเหรอ #mindsTH

14 views ·