แปลว่านางงาม 33 คนตั้งแต่รุ่นพี่ปุ๋ยก็…. #MindsTH

2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

จริง ถ้าเอาตรรกะนี้มาคิดนะ #mindsTH

16 views ·

ไม่โป๊ะเล้ยย #MindsTH

18 views ·

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

จริง ถ้าเอาตรรกะนี้มาคิดนะ #mindsTH

16 views ·

ไม่โป๊ะเล้ยย #MindsTH

18 views ·