งานหลวงมีไม่หาทำเพราะไม่ได้เงิน...ไฟในการทำงานของฝุ่น นอกจากเดดไลน์แล้วก็เงินนี่แหละ🥺👌💸
7Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from B2BFoon ✨(กลางวันเป็นฝุ่น พอตกดึกเป็นคนคลั่งรัก)

More from B2BFoon ✨(กลางวันเป็นฝุ่น พอตกดึกเป็นคนคลั่งรัก)