ทีต่างจังหวัดนี่ต้องเบิกจาก hub เขต กว่าจะได้ คนไข้ก็แย่ ที่ทำแบบนี้เพราะไม่มองคนต่างจังหวัดเป็นคน หรือเพราะโรคมันอยู่ใกล้ตัวเลยต้องรีบรักษา

2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

28 views · May 5th

กล้ารึป่าว 😏

27 views · May 5th

อีเทปใสหน้าชาบ้างไหมเนี่ย

20 views · May 5th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

28 views · May 5th

กล้ารึป่าว 😏

27 views · May 5th

อีเทปใสหน้าชาบ้างไหมเนี่ย

20 views · May 5th