ก็ทำหน้าอย่างที่ทำอยู่ และทำมานานแล้ว คือ #หน้าด้าน #วัคซีน #วัคซีนทางเลือก #วัคซีนกูอยู่ไหน #โควิดวันนี้

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

สั่งพระห้ามยุ่งการเมือง แต่ไม่ห้ามพระที่สนับสนุนฝ่ายขวา และสั่งพระให้สวดมนต์และเทศนา สรรเสริญผู้ปกครองรัฐ ที่เป็นตำแหน่งทางการเมือง #Saveพระมหาสมปอง #โควิด19 #ย้ายประเทศกันเถอะ

39 views · May 4th

More from หยุดงมงาย

สั่งพระห้ามยุ่งการเมือง แต่ไม่ห้ามพระที่สนับสนุนฝ่ายขวา และสั่งพระให้สวดมนต์และเทศนา สรรเสริญผู้ปกครองรัฐ ที่เป็นตำแหน่งทางการเมือง #Saveพระมหาสมปอง #โควิด19 #ย้ายประเทศกันเถอะ

39 views · May 4th