ในสภาวะความเป็นความตาย คนเราจะแสดงความเห็นแก่ตัวออกมา รพ. แถวบ้านก็เจอเยอะ เวลา VIP ป่วย ก็จะเข็นชาวบ้านออกจาก ICU เพื่อให้ VIP ที่อาการน้อยกว่าได้รักษา

#thailand

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

หมี่หุ้นแกงปู อาหารพื้นเมืองภูเก็ต แกงคั่วปูใส่ใบชะพลูกินกับหมี่หุ้น(เส้นหมี่ขาวภูเก็ต เส้นใหญ่เหนียว)น้ำแกงสีเหลืองสวยรสเข้มข้น หอมขมิ้น อร่อยเด็ด 📸 : Addy Rattanaporn #photography #food #thaifood

32 views · May 5th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

หมี่หุ้นแกงปู อาหารพื้นเมืองภูเก็ต แกงคั่วปูใส่ใบชะพลูกินกับหมี่หุ้น(เส้นหมี่ขาวภูเก็ต เส้นใหญ่เหนียว)น้ำแกงสีเหลืองสวยรสเข้มข้น หอมขมิ้น อร่อยเด็ด 📸 : Addy Rattanaporn #photography #food #thaifood

32 views · May 5th