ชนมาเลยก็ได้นะ กูเหนื่อยกับประเทศเหี้ยนี้ล่ะ

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

ศาสนา กับ การเมือง สังคมสองมาตรฐาน กลายเป็นเผด็จการบ้าอำนาจ วิพากษ์วิจารณ์=ผิด พูดอวยสรรเสริญ=ไม่ผิด #สังคมเฮงซวย

4 views · May 5th
จังหวัดชลบุรี ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งไม่หยุด!! วันนี้ พบอีก 110 ราย
7 views · May 5th

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

ศาสนา กับ การเมือง สังคมสองมาตรฐาน กลายเป็นเผด็จการบ้าอำนาจ วิพากษ์วิจารณ์=ผิด พูดอวยสรรเสริญ=ไม่ผิด #สังคมเฮงซวย

4 views · May 5th
จังหวัดชลบุรี ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งไม่หยุด!! วันนี้ พบอีก 110 ราย
7 views · May 5th