ห่ะ ถูกนำเข้ามาแล้วหรอ แล้วมันไปอยู่ไหน ถูกนำไปให้ใครใช้ !!?? อิร้าบาน ปกปิดเก่งนะ
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from VenomRz

ขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆ(ในวง)ที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย ส่วนที่เสนอหน้ากันมาถ่ายรูปนั่นทำอะไรเป็นกับเขาบ้าง #mindsth

23 views · May 4th

More from VenomRz

ขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆ(ในวง)ที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย ส่วนที่เสนอหน้ากันมาถ่ายรูปนั่นทำอะไรเป็นกับเขาบ้าง #mindsth

23 views · May 4th