คนมีตังอยากฉีด ไฟเซอร์ โมดอน่า แต่บุคลากรทางการแพทย์ได้ฉีดซีโนแวคจ้า #mindsTH

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

เจียโหย่ว #mindsTH

14 views · May 4th

มึงไปทำแอปหมอพร้อมให้ไม่ค้างก่อนนน #MindsTH

13 views · May 4th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

เจียโหย่ว #mindsTH

14 views · May 4th

มึงไปทำแอปหมอพร้อมให้ไม่ค้างก่อนนน #MindsTH

13 views · May 4th