เซนเซอร์ซะไม่รู้เลยว่าใคร #mindsTH

thumb_up13thumb_downchat_bubble2

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

พวกนี้ต้องให้ฉิบหายทั้งตระกูลกูถึงจะยอมยกโทษให้นะ #mindsTH

17 views · May 4th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แปลว่าอิจฉาโทนี่ #mindsTH

47 views · May 4th

อยากไปดูโกเด้งเป็นฝูงๆ #MindsTH

24 views · May 4th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

พวกนี้ต้องให้ฉิบหายทั้งตระกูลกูถึงจะยอมยกโทษให้นะ #mindsTH

17 views · May 4th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แปลว่าอิจฉาโทนี่ #mindsTH

47 views · May 4th

อยากไปดูโกเด้งเป็นฝูงๆ #MindsTH

24 views · May 4th