More from Moredrama

2 ชั่วโมงกว่าเป็น 2ชั่วโมงแห่งความหวังความศรัทธา พอจบ clubhouse ออกมาเจอความจริงก็ท้อและเหนื่อยอีกเหมือนเดิม ดีใจด้วยนะสลิ่ม ทั้งมึงและกูกำลังจะจมไปกับเรือที่มี,พังและรั่ว ไปด้วยกัน สงสารก็แต่เด็กที่เป็นวัยทำงาน เขาต้องมารับเคราะห์กับพวกเราด้วย 😢😢 ขอโทษด้วยจริงๆที่ทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว และเหมือนที่บอกประจำ "โอกาสมาจงคว้าไว้อย่าได้ลังเล และ ถ้ามีโอกาสออกไปได้ จึงรีบออกไป" ที่ออกไปไม่ได้ก็อยู่สู้ไปด้วยกัน ✌💪✌ เมื่อวันที่ฟ้าสีทองผ่องอำไพ เราจะมีความสุขไปด้วยกัน 😁😀 #Thailand #mindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน
115 views · May 4th

More from Moredrama

2 ชั่วโมงกว่าเป็น 2ชั่วโมงแห่งความหวังความศรัทธา พอจบ clubhouse ออกมาเจอความจริงก็ท้อและเหนื่อยอีกเหมือนเดิม ดีใจด้วยนะสลิ่ม ทั้งมึงและกูกำลังจะจมไปกับเรือที่มี,พังและรั่ว ไปด้วยกัน สงสารก็แต่เด็กที่เป็นวัยทำงาน เขาต้องมารับเคราะห์กับพวกเราด้วย 😢😢 ขอโทษด้วยจริงๆที่ทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว และเหมือนที่บอกประจำ "โอกาสมาจงคว้าไว้อย่าได้ลังเล และ ถ้ามีโอกาสออกไปได้ จึงรีบออกไป" ที่ออกไปไม่ได้ก็อยู่สู้ไปด้วยกัน ✌💪✌ เมื่อวันที่ฟ้าสีทองผ่องอำไพ เราจะมีความสุขไปด้วยกัน 😁😀 #Thailand #mindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน
115 views · May 4th