ถ้ามีการดำเนินคดีคงได้สร้างคุกสนาม เยอะเกิน 555
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

6 ปีอยู่ได้ไง 55555 พิลึก
ลูกบิดอเมริกานี่ ทำให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้ดูหมองไปเลยนะ 🙄
27 views · May 4th

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

6 ปีอยู่ได้ไง 55555 พิลึก
ลูกบิดอเมริกานี่ ทำให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้ดูหมองไปเลยนะ 🙄
27 views · May 4th