"ไม่รักพ่อ ก็ออกจากประเทศนี้ไป" (กูจะไปแล้วนะ) "เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณแผ่นดิน ...". สลิ่มอ่ะเนอะ 😏 -มิตรสหายท่านหนึ่ง
thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from BloodyMascara

The one and Only 🌹 พี่โท #นายกในดวงใจ

23 views · 1d ago
ลงโท ฟาดๆๆ มากๆๆๆๆ คืนนี้

ตอนนี้จะกลายเป็น "ไทยมรณะ" หมดแล้วฮะ

20 views · 1d ago

More from BloodyMascara

The one and Only 🌹 พี่โท #นายกในดวงใจ

23 views · 1d ago
ลงโท ฟาดๆๆ มากๆๆๆๆ คืนนี้

ตอนนี้จะกลายเป็น "ไทยมรณะ" หมดแล้วฮะ

20 views · 1d ago