เปิดเข้าไอจีไปนั่งฟังคนนั้นร้องเพลงอีกแน้ว :3
2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🏳️‍🌈 ชาวแอ๊ะ แอคใหม่ รีไฟแนนซ์

อาหารสัตว์ก็CP ปุ๋ยเคมี ก็เจี๋ยไต๋ CP อี๊ก
repeat
เห็นมีคนบอกจะเลิกกิน KFC มากินไก่ 5 ดาวแทน 😅😅 /ไก่ 5 ดาว ก็ของ ซีพีนะ / ไก่สด /หมูสด (ส่วนใหญ่ก็ของซีพี) /ปลาทับทิม ซีพีก็มี /โลตัส ก็ซีพี /แฟมิลี่มาร์ท ของเครือเซนทรัล (แก้ไขจ้า 😁) สินค้าทางการเกษตร แทบทุกอย่าง ซีพีถ้าไม่ใช่เจ้าของก็จ้างคนทำให้ ...ฉะนั้น ... การจะหยุดซีพี ถ้ายังไม่เริ่มวันนี้ วันหน้าจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานจริงๆ
9 views · May 4th

CH : เมื่อไหร่น้องสาวคุณโทนี่จะเข้ามาในCHครับ โทนี่ : มาๆนี่มา

8 views · May 4th

คำถาม : ถ้าตอนนี้คุณโทนี่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี่ จะทำยังไงกับสถานการณ์ที่คนอยากย้ายประเทศคะ? โทนี่ : ผมคงไม่ทำให้เป็นอย่างงี้! (พูดหนักแน่น) อย่างปัง

25 views · May 4th

More from 🏳️‍🌈 ชาวแอ๊ะ แอคใหม่ รีไฟแนนซ์

อาหารสัตว์ก็CP ปุ๋ยเคมี ก็เจี๋ยไต๋ CP อี๊ก
repeat
เห็นมีคนบอกจะเลิกกิน KFC มากินไก่ 5 ดาวแทน 😅😅 /ไก่ 5 ดาว ก็ของ ซีพีนะ / ไก่สด /หมูสด (ส่วนใหญ่ก็ของซีพี) /ปลาทับทิม ซีพีก็มี /โลตัส ก็ซีพี /แฟมิลี่มาร์ท ของเครือเซนทรัล (แก้ไขจ้า 😁) สินค้าทางการเกษตร แทบทุกอย่าง ซีพีถ้าไม่ใช่เจ้าของก็จ้างคนทำให้ ...ฉะนั้น ... การจะหยุดซีพี ถ้ายังไม่เริ่มวันนี้ วันหน้าจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานจริงๆ
9 views · May 4th

CH : เมื่อไหร่น้องสาวคุณโทนี่จะเข้ามาในCHครับ โทนี่ : มาๆนี่มา

8 views · May 4th

คำถาม : ถ้าตอนนี้คุณโทนี่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี่ จะทำยังไงกับสถานการณ์ที่คนอยากย้ายประเทศคะ? โทนี่ : ผมคงไม่ทำให้เป็นอย่างงี้! (พูดหนักแน่น) อย่างปัง

25 views · May 4th