40 views
เห็นมีคนบอกจะเลิกกิน KFC มากินไก่ 5 ดาวแทน 😅😅 /ไก่ 5 ดาว ก็ของ ซีพีนะ / ไก่สด /หมูสด (ส่วนใหญ่ก็ของซีพี) /ปลาทับทิม ซีพีก็มี /โลตัส ก็ซีพี /แฟมิลี่มาร์ท ของเครือเซนทรัล (แก้ไขจ้า 😁) สินค้าทางการเกษตร แทบทุกอย่าง ซีพีถ้าไม่ใช่เจ้าของก็จ้างคนทำให้ ...ฉะนั้น ... การจะหยุดซีพี ถ้ายังไม่เริ่มวันนี้ วันหน้าจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานจริงๆ
thumb_up8thumb_downchat_bubble5

More from ifyy

ในคลับเฮาส์มีเล่ากันว่ามีนักข่าวหน้าไม่คุ้นสามารถเข้าออกม็อบแบบมีสิทธิพิเศษไม่โดนตำรวจคุกคาม สามารถเข้าไปเก็บภาพในแนวตำรวจทั้งๆที่นักข่าวคนอื่นโดนกันออก แต่นักข่าวเนชั่นหน้าไม่คุ้น(คุณมุกเก้บอก)คนนี้ดันเข้าไปได้โดยไม่มีอะไรกั้น ไม่โดนตรวจอะไร ตอนแรกคิดเป็นสตริงเกอร์ แต่เขาสามารถเข้าไปไลฟ์ในเพจหลักของเนชั่นได้ ทำไมมีสิทธิเหนือนักข่าวคนอื่นอย่างน่าสงสัย ในขณะที่นักข่าวคนอื่นๆอย่างคุณมุกเก้ยืนพักอยู่ห่างๆก็ยังโดนตำรวจคุกคาม เข้ามาถามว่า "มาทำข่าว ไม่กลัวตายหรอ" คุณมุกเก้ขอให้ส่งรูปมาให้ดู เพราะ ค่อนข้างมั่นใจว่ารู้จักนักข่าวของเนชั่นเกือบหมด แต่คนนี้ไม่คุ้นจริงๆ
49 views · May 4th

More from ifyy

ในคลับเฮาส์มีเล่ากันว่ามีนักข่าวหน้าไม่คุ้นสามารถเข้าออกม็อบแบบมีสิทธิพิเศษไม่โดนตำรวจคุกคาม สามารถเข้าไปเก็บภาพในแนวตำรวจทั้งๆที่นักข่าวคนอื่นโดนกันออก แต่นักข่าวเนชั่นหน้าไม่คุ้น(คุณมุกเก้บอก)คนนี้ดันเข้าไปได้โดยไม่มีอะไรกั้น ไม่โดนตรวจอะไร ตอนแรกคิดเป็นสตริงเกอร์ แต่เขาสามารถเข้าไปไลฟ์ในเพจหลักของเนชั่นได้ ทำไมมีสิทธิเหนือนักข่าวคนอื่นอย่างน่าสงสัย ในขณะที่นักข่าวคนอื่นๆอย่างคุณมุกเก้ยืนพักอยู่ห่างๆก็ยังโดนตำรวจคุกคาม เข้ามาถามว่า "มาทำข่าว ไม่กลัวตายหรอ" คุณมุกเก้ขอให้ส่งรูปมาให้ดู เพราะ ค่อนข้างมั่นใจว่ารู้จักนักข่าวของเนชั่นเกือบหมด แต่คนนี้ไม่คุ้นจริงๆ
49 views · May 4th