ตอนนี้จะกลายเป็น "ไทยมรณะ" หมดแล้วฮะ

12Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

มัฟฟินขนุนช็อคชิพ

45 views · May 4th

ลุงข้างบ้านให้ขนุนมา เลยทำขนมไว้แบ่งให้ลุงพรุ่งนี้

59 views · May 4th

😷😷😷

48 views · May 4th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

มัฟฟินขนุนช็อคชิพ

45 views · May 4th

ลุงข้างบ้านให้ขนุนมา เลยทำขนมไว้แบ่งให้ลุงพรุ่งนี้

59 views · May 4th

😷😷😷

48 views · May 4th