คำถาม : ถ้าตอนนี้คุณโทนี่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี่ จะทำยังไงกับสถานการณ์ที่คนอยากย้ายประเทศคะ? โทนี่ : ผมคงไม่ทำให้เป็นอย่างงี้! (พูดหนักแน่น) อย่างปัง

thumb_up8thumb_downchat_bubble2