มีม "ลูกบิด" เต็มเฟส เต็มทวิต เลย 🤣🤣🤣🤣🤣

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝗺𝗮𝗻𝗴ᵐᵃⁿᵍ🦦

จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า //เต้น #MindsTH

56 views · May 4th
repeat
62 views
ก็คงพยายามซื้อประชาชนไม่ให้โกรธด้วยเศษเงินเยียวยา เดาว่า ต้องแย่งกันลงทะเบียน กว่าจะประชุม อนุมัติงบ อีก 2-3 เดือนแหละ เห้อออออ
repeat

เพื่อ ?

62 views · May 3rd

More from 𝗺𝗮𝗻𝗴ᵐᵃⁿᵍ🦦

จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า จะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่า //เต้น #MindsTH

56 views · May 4th
repeat
62 views
ก็คงพยายามซื้อประชาชนไม่ให้โกรธด้วยเศษเงินเยียวยา เดาว่า ต้องแย่งกันลงทะเบียน กว่าจะประชุม อนุมัติงบ อีก 2-3 เดือนแหละ เห้อออออ
repeat

เพื่อ ?

62 views · May 3rd