ผมกำลังแบคอัพขัอมูลในโทรศัพท์เพราะผมดันแฮคเกมส์แล้วโดนแบนครับ ต้องตั้งค่าโทรศัพท์เป็นค่าโรงงาน ผมผิดเองครับ ต่อไปผมจะโกงให้เนียนกว่านี้ 🤣 #moon
thumb_up6thumb_downchat_bubble2