คำอวยพรวันเยาวชนของคนธรรมดาๆ ดีกว่าคำขวัญวันเด็กของลุงแถวบ้านเป็นร้อยเท่าเลย อห
thumb_up6thumb_downchat_bubble