หมอวาโย ก้าวไกล เตือนโควิด-19 พันธุ์บราซิล-แอฟริกา เข้าไทยแล้ว เร่งหาวัคซีนสู้เชื้อกลายพันธุ์ . วันนี้ (4 พฤษภาคม) นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยผ่านการพูดคุยกับ พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ผ่านรายการ ‘คุยให้ชัดกับพรรณิการ์’ ว่าตนกังวลใจอย่างมากที่พบรายงานจากองค์การอนามัยโลกว่า เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์บราซิลและแอฟริกาเข้าไทยแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ ศบค. กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ ทั้งที่มีรายงานการวิจัยทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่าเชื้อที่เกิดการกลายพันธุ์มีลักษณะดื้อวัคซีน ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง . นพ.วาโยยังกล่าวอีกด้วยว่า ในขณะนี้วงการแพทย์รับรู้กันว่าวัคซีนที่ผลิตจากเทคโนโลยี mRNA มีแนวโน้มที่จะป้องกันเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ได้ดีกว่า แต่ในประเทศไทยขณะนี้มีเพียงวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca ซึ่งเป็นวัคซีนประเภทไวรัลเวกเตอร์ มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะไม่มีประสิทธิภาพดีพอในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์บราซิลและแอฟริกา เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเร่งจัดหาวัคซีน mRNA เช่น Moderna หรือ Pfizer เข้ามาฉีดให้ประชาชน เพื่อรับมือการระบาดระลอกใหม่จากเชื้อกลายพันธุ์ . นพ.วาโยยังกล่าวอีกด้วยว่า แม้จะตอบได้ยากว่าการระบาดระลอก 3 จะจบลงเมื่อไร แต่ที่เป็นไปได้แน่ๆ คือ เราจะเจอการระบาดระลอก 3 แบบยาวนาน แล้วแทรกด้วยการเกิดระลอกใหม่ที่เป็นการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ ซึ่งจะทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยต้องแบกรับภาระด้านการบริหารทรัพยากรมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะเมื่อบุคลากรการแพทย์ส่วนใหญ่ในประเทศได้รับวัคซีน Sinovac ซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำในการรับมือเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ #Mindsth

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from IHEREO

32 views · May 4th

บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข ด่านหน้าสู้โควิด-19 เสี่ยงแต่คือหน้าที่ . ภาพของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานแข่งกับเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในจุดเสี่ยงหลายหน เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและการทำหน้าที่อย่างหนัก ในห้วงที่ตัวเลขผู้ป่วยของไทยเพิ่มขึ้นสูงหลักพันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ กำลังหลักที่จะช่วยให้สถานการณ์เหล่านี้คลี่คลายลง คือบุคลากรกลุ่มนี้ที่ทำงานบนความเสี่ยง แต่นั่นคือหน้าที่ . ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าห้วงของโควิด-19 ที่ระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพียงวันที่ 1-18 เมษายน บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว 146 ราย ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ . ขณะที่การทำหน้าที่ในภาคสนาม ทั้งการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก การฉีดวัคซีนให้ประชาชน การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ล้วนเป็นงานที่หนักและเป็นวินาทีแห่งชีวิต . นี่คือบุคลาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ (4 พฤษภาคม) ในพื้นที่ชุมชนแออัดย่านคลองเตยและบ่อนไก่ ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายวง เป็นเสมือนภาพแทนสะท้อนการทำงานของบุคลากรทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลานี้ . ขอเป็นกำลังใจ และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในอีกไม่นาน . เรื่อง: ธนกร วงษ์ปัญญา ภาพ: ฐานิส สุดโต /ศวิตา พูลเสถียร #Mindsth

22 views · May 4th

More from IHEREO

32 views · May 4th

บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข ด่านหน้าสู้โควิด-19 เสี่ยงแต่คือหน้าที่ . ภาพของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานแข่งกับเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในจุดเสี่ยงหลายหน เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและการทำหน้าที่อย่างหนัก ในห้วงที่ตัวเลขผู้ป่วยของไทยเพิ่มขึ้นสูงหลักพันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ กำลังหลักที่จะช่วยให้สถานการณ์เหล่านี้คลี่คลายลง คือบุคลากรกลุ่มนี้ที่ทำงานบนความเสี่ยง แต่นั่นคือหน้าที่ . ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าห้วงของโควิด-19 ที่ระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพียงวันที่ 1-18 เมษายน บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว 146 ราย ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ . ขณะที่การทำหน้าที่ในภาคสนาม ทั้งการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก การฉีดวัคซีนให้ประชาชน การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ล้วนเป็นงานที่หนักและเป็นวินาทีแห่งชีวิต . นี่คือบุคลาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ (4 พฤษภาคม) ในพื้นที่ชุมชนแออัดย่านคลองเตยและบ่อนไก่ ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายวง เป็นเสมือนภาพแทนสะท้อนการทำงานของบุคลากรทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลานี้ . ขอเป็นกำลังใจ และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในอีกไม่นาน . เรื่อง: ธนกร วงษ์ปัญญา ภาพ: ฐานิส สุดโต /ศวิตา พูลเสถียร #Mindsth

22 views · May 4th