เป็นถึงดร. แต่แก้ปัญหาลูกบิดติดมือด้วยกันย้ายกลับประเทศ! WTF.. .
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from DemocrecyMoveon

เหยียดเก่งน่ะไอ้ด็อก

ภาคต่อมาแล้ว ไม่รู้จะจบหล่อๆยังไง โยนไปด่าไอ้ตี๋แทน ถ้าสมัยก่อนก็จบด้วยการด่าทักกี้ สันดานไม่เคยเปลี่ยน พวกนี้ 55555

6 views · May 4th

เค้าจะย้ายหนีพ่องงงงงงเมิงไง!

8 views · May 4th
เด็กคนนึงจบวิศวะเกียรตินิยม เค้ามีความสามารถมากพอไปทำงานที่จะไปทำงานที่ไหนก้อได้ ทั้งในและต่างประเทศ เค้าสามารถมีชื่อเสียง มีตำแหน่ง มีฐานะการเงินที่ดีมากๆได้ นั้นคือความฝันของเค้า แต่เค้ากลับเลือกสอบเข้ารับราชการ ละทิ้งความฝันเพียงเพราะว่า อยากให้พ่อแม่ได้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ให้ลูกได้เบิกค่าเล่าเรียนตามสวัสดิการที่ตัวเองได้รับ มีเด็กไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ติดกับดักนี้ ถ้าประเทศนี้มีรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ประชากรทุกคนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสมควร ลูกหลานสามารถเล่าเรียนฟรีจนถึงป.ตรี คำถามคือแล้วเด็กวิศวะคนนั้นจะเลือกเดินตามฝันไปทำงานต่างประเทศอย่างที่ตั้งใจไว้หรือป่าว หรือว่าเลือกที่จะทำแบบเดิม โครงสร้างและระบบในประเทศนี้ได้ตัดตอนความฝันของเด็กคนหนึ่งไป แล้วยังคงมีเด็กอีกหลายคนที่โดนกดทับไม่ให้เดินตามฝันที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้ #รัฐสวัสดิการถ้วนหน้าคือคาถาแก้จน
18 views · May 3rd

More from DemocrecyMoveon

เหยียดเก่งน่ะไอ้ด็อก

ภาคต่อมาแล้ว ไม่รู้จะจบหล่อๆยังไง โยนไปด่าไอ้ตี๋แทน ถ้าสมัยก่อนก็จบด้วยการด่าทักกี้ สันดานไม่เคยเปลี่ยน พวกนี้ 55555

6 views · May 4th

เค้าจะย้ายหนีพ่องงงงงงเมิงไง!

8 views · May 4th
เด็กคนนึงจบวิศวะเกียรตินิยม เค้ามีความสามารถมากพอไปทำงานที่จะไปทำงานที่ไหนก้อได้ ทั้งในและต่างประเทศ เค้าสามารถมีชื่อเสียง มีตำแหน่ง มีฐานะการเงินที่ดีมากๆได้ นั้นคือความฝันของเค้า แต่เค้ากลับเลือกสอบเข้ารับราชการ ละทิ้งความฝันเพียงเพราะว่า อยากให้พ่อแม่ได้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ให้ลูกได้เบิกค่าเล่าเรียนตามสวัสดิการที่ตัวเองได้รับ มีเด็กไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ติดกับดักนี้ ถ้าประเทศนี้มีรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ประชากรทุกคนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสมควร ลูกหลานสามารถเล่าเรียนฟรีจนถึงป.ตรี คำถามคือแล้วเด็กวิศวะคนนั้นจะเลือกเดินตามฝันไปทำงานต่างประเทศอย่างที่ตั้งใจไว้หรือป่าว หรือว่าเลือกที่จะทำแบบเดิม โครงสร้างและระบบในประเทศนี้ได้ตัดตอนความฝันของเด็กคนหนึ่งไป แล้วยังคงมีเด็กอีกหลายคนที่โดนกดทับไม่ให้เดินตามฝันที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้ #รัฐสวัสดิการถ้วนหน้าคือคาถาแก้จน
18 views · May 3rd