ถ้าทำงานศิลปะแฝงความหมายเชิงลึก เห็นทีก็คงไม่พ้นคำว่าการเมืองเป็นแน่แท้ตัวฉัน ใช่..คิดภาพไว้ในหัวแล้ว
thumb_up6thumb_downchat_bubble