อืมเห็นแอร์ที่โฆษณาว่าฆ่าโควิด ทำให้คิดว่าคนติดกับคนโดยตรงอาจจะไม่ใช่แค่ทางเดียว ทั้งที่เชื้อมันก็ผ่านสัตว์ อากาศ สิ่งของได้ โดยเฉพาะเงินสดเนี๊ยะตัวดีเลย ดังนั้นต้องมีอุปกรณ์ตรวจเชื้อที่ตรวจได้นอกเหนือจากคนไหมอ่ะ
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Long Time No See

repeat
21 views

เมกันเชื้อสายอินเดียที่เลือกแฮริสเพียงเพราะเธอเป็นคนเชื้อชาติอินเดียโปรดจำ

21 views · May 3rd

More from Long Time No See

repeat
21 views

เมกันเชื้อสายอินเดียที่เลือกแฮริสเพียงเพราะเธอเป็นคนเชื้อชาติอินเดียโปรดจำ

21 views · May 3rd