เลี้ยงหมาไว้ #dogecoin ตั้งแต่ติดดอย 2.4 แบ่งขายไปบางส่วนก่อนหน้านี้ เหลืออยู่จำนวนหนึ่ง จะขายดีไหม หรือเลี้ยงต่อดี
thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from ✿*゚✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿*゚✿

แต่ว่าบังเอิญความเหี้ยเอาเปรียบประเทศอื่นมันบังความสวยงามของวัฒนธรรมไปหมด.
อิจีนนี่ในบทบาทที่มีต่อโลกคือมึงเหี้ยนะ แต่ในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสื่อบันเทิงพวกนิยาย, ซีรีส์ นักแสดงต่างๆ มันแบบ โอ๊ยดีเกิน อีสัส กุป่ดหัว ตีกับตัวเองทุกวัน 🥲
47 views · May 4th
กรรม อะไรวะขนาดพระมหาสมปองเทศสายฮายังโดน กูงึดหลายกับประเทศนี้🥱
41 views · May 4th

More from ✿*゚✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿*゚✿

แต่ว่าบังเอิญความเหี้ยเอาเปรียบประเทศอื่นมันบังความสวยงามของวัฒนธรรมไปหมด.
อิจีนนี่ในบทบาทที่มีต่อโลกคือมึงเหี้ยนะ แต่ในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสื่อบันเทิงพวกนิยาย, ซีรีส์ นักแสดงต่างๆ มันแบบ โอ๊ยดีเกิน อีสัส กุป่ดหัว ตีกับตัวเองทุกวัน 🥲
47 views · May 4th
กรรม อะไรวะขนาดพระมหาสมปองเทศสายฮายังโดน กูงึดหลายกับประเทศนี้🥱
41 views · May 4th