54 views

Đưa người ta không đưa qua sông Sao nghe có sóng ở trong lòng Bóng chiều không thăm không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong --------------------------------------------------------- Nhiều người bạn bỗng nhiên mất dấu, vài người đã đăng status rằng sẽ rời đi. Chiều buồn #minds

thumb_up10thumb_downchat_bubble3

More from lamthuyhang

Sunny Autumn

78 views · May 4th
repeat
1.21k views

29. Clownfish change genders

1.21k views · May 2nd

More from lamthuyhang

Sunny Autumn

78 views · May 4th
repeat
1.21k views

29. Clownfish change genders

1.21k views · May 2nd