อิจีนนี่ในบทบาทที่มีต่อโลกคือมึงเหี้ยนะ แต่ในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสื่อบันเทิงพวกนิยาย, ซีรีส์ นักแสดงต่างๆ มันแบบ โอ๊ยดีเกิน อีสัส กุป่ดหัว ตีกับตัวเองทุกวัน 🥲
thumb_up5thumb_downchat_bubble