เหมือนช้างฟาดงวงฟาดงาไปทั่ว #มันทำให้แกดูโง่รู้ไหม #อตอห
กรรม อะไรวะขนาดพระมหาสมปองเทศสายฮายังโดน กูงึดหลายกับประเทศนี้🥱
3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ✿*゚✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿*゚✿

More from ✿*゚✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿*゚✿