วิธีการแบบรัสเซียน่าจะช่วยดึกประเทศออกจากขุมนรกได้ มันอาจจะเป็นความด่างพ้อยในประวัติศาสตร์ แต่เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเด็กยุคนั้นคงพูดคำว่าขอบคุณที่ช่วยให้พวกเขาได้มีอนาคตดีที่ดี
thumb_up5thumb_downchat_bubble