ปั่นชิบหาย 55555

thumb_up12thumb_downchat_bubble2

More from อิแอร์

Please stop banned who don't use english language we are not bot or spam
165 views · May 3rd
repeat
47 views
ไอ่ที่ชอบพูดปลอบกันเองตลอดเวลาว่า ..."ลองไปดูคนอื่นที่เค้าลำบากกว่าเราสิ" .... เนี่ย !!! คือตรรกะคนที่แม่งไม่คิดอยากจะพัฒนา พอคิดว่าดีกว่าคนนั้น คนนี้นิดหน่อย ก็สบายใจละ เหยียดๆ คนอื่นได้เป็นพอ ดูสูงกว่าคนอื่นมานิดนึงก็พอละ ในขณะที่คนที่มองเป้าหมายให้สูงแล้วค่อยๆ ไต่ไป คนแบบแหละที่ประสบความสำเร็จ ระหว่าทางมันก็มีล้ม มีถอยอะแหละ แต่เขาไม่หยุดเดินไง ผิดกับอีกคนที่ไม่เดินไปไหนเลย 😔😔 ไทยแลนด์ก็เช่นกัน ‼️
47 views · May 3rd

More from อิแอร์

Please stop banned who don't use english language we are not bot or spam
165 views · May 3rd
repeat
47 views
ไอ่ที่ชอบพูดปลอบกันเองตลอดเวลาว่า ..."ลองไปดูคนอื่นที่เค้าลำบากกว่าเราสิ" .... เนี่ย !!! คือตรรกะคนที่แม่งไม่คิดอยากจะพัฒนา พอคิดว่าดีกว่าคนนั้น คนนี้นิดหน่อย ก็สบายใจละ เหยียดๆ คนอื่นได้เป็นพอ ดูสูงกว่าคนอื่นมานิดนึงก็พอละ ในขณะที่คนที่มองเป้าหมายให้สูงแล้วค่อยๆ ไต่ไป คนแบบแหละที่ประสบความสำเร็จ ระหว่าทางมันก็มีล้ม มีถอยอะแหละ แต่เขาไม่หยุดเดินไง ผิดกับอีกคนที่ไม่เดินไปไหนเลย 😔😔 ไทยแลนด์ก็เช่นกัน ‼️
47 views · May 3rd