กอดเราหน่อย .. บอกเราทีว่าจะไม่ไปไหนอะ พูดดิ๊ บอกเราที จะไม่ไปอ่ะ แม่งง!!!
thumb_up9thumb_downchat_bubble9