รพ.ชั้นบนอย่างBNH, เซนต์หลุยส์,กรุงเทพคริสเตียน จะขายวัคซีนโดสละเท่าไหร่กันนะ
thumb_up6thumb_downchat_bubble1

More from เด่กอ้วงของเธอ

เหม็นกลิ่นสตอ

สตรอเบอรี่แลนด์ 🍓🍓🍓 เอาแค่ศิริราชก็เกิน 4 แล้วป่ะ

15 views · May 4th
repeat
27 views
เด็กรุ่นใหม่ หัวใจใฝ่รู้
27 views · May 4th

More from เด่กอ้วงของเธอ

เหม็นกลิ่นสตอ

สตรอเบอรี่แลนด์ 🍓🍓🍓 เอาแค่ศิริราชก็เกิน 4 แล้วป่ะ

15 views · May 4th
repeat
27 views
เด็กรุ่นใหม่ หัวใจใฝ่รู้
27 views · May 4th