เคยได้ยินประโยคที่ว่า"ที่สุดของการกดขี่ คือการทำให้ผู้ถูกกดขี่รักผู้กดขี่" จำไม่ได้ว่าคำพูดใคร แต่ปรากฎการณ์ช่วงนี้พวกมันกำลังพยายามทำแบบนี้อยู่🤔
2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Hod Sas🤬🖕🏾

More from Hod Sas🤬🖕🏾